หญ้าเทียมราคาไม่แพง เกรด A ใช้หญ้าเทียม FIFA มาตราฐานสนามฟุตบอล คุณภาพที่ดีที่สุด

share-facebook

โปรโมชั่นติดตั้งหญ้าเทียม

โปรโมชั่นติดตั้งหญ้าเทียม

โปรโมชั่นติดตั้งหญ้าเทียม

หญ้าเทียมสำหรับจัดสวน หญ้าปลอมขนยาว 2.5 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 2.5cm ราคา xxx บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมสำหรับจัดสวน หญ้าปลอมขนยาว 2.5 cm

หญ้าเทียมสำหรับจัดสวน หญ้าปลอมขนยาว 2.5 cm

หญ้าเทียมสำหรับจัดสวน หญ้าปลอมขนยาว 3.5 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 3.5cm ราคา xxx บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมสำหรับจัดสวน หญ้าปลอมขนยาว 3.5 cm

หญ้าเทียมสำหรับจัดสวน หญ้าปลอมขนยาว 3.5 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 5 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 5cm ราคา xxx บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 5 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 5 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 6 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 6cm ราคา xxx บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 6 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 6 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามพัตกอล์ฟ

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมสนามพัตกอล์ฟ ราคา xxx บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมสนามพัตกอล์ฟ

หญ้าเทียมสนามพัตกอล์ฟ

ทดสอบหญ้าเทียมขนาด 2.5-3.5 cm เมื่อโดนนํ้าขัง

ทดสอบหญ้าเทียมขนาด 2.5-3.5 cm เมื่อโดนนํ้าขัง

ลูกค้าหลายท่านสงสัยเรื่องคุณภาพหญ้าเทียมของทางร้าน Yatiamturf เมื่อฝนตก นํ้าขัง หญ้าปลอมจะเน่า หรือขาดไหม

ทดสอบหญ้าเทียมทั้ง 2 รุ่น ของทางร้าน

1. หญ้าเทียมขนาด 2.5 cm
2. หญ้าเทียมขนาด 2.5 cm

นำหญ้าเทียมแช่น้ำตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 – 12 กันยายน 2557
แล้วนำมาตรวจสอบปรากฏว่า หญ้าเทียมของทางร้าน ทั้งสองรุ่น มีสภาพ ไม่ต่างไปจากตอนก่อนแช่น้ำเลย

สรุปผลการนำหญ้าเทียมไปแช่นํ้าทิ้งไว้

นํ้าไม่มีผลกับหญ้าเทียมของทางร้าน หญ้าเทียมไม่ขาด ไม่เน่า ไม่เปื่อยครับ

ผลงานการติดตั้งสนามกอล์ฟหญ้าเทียมผลงานการติดตั้งจัดสวนผลงานการติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียมของทางร้าน Yatiamturf

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม